Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg
 • 89702576 lærerv. 89702579
 • resenbro.skole@silkeborg.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Motionsdagen

Hurtigløbernes top 3, der løb op til 13 km. Carl Emil 6. kl., Gustav 4. kl. og Mille 6. kl.

Nyhed billede
Foto: Rikke
 • ikon
  Rikke Skjoldan Kjær den 06-10-2015
  Kære forældre i Resenbro
   
  Byrådet har den 28. september 2015 godkendt at sende et forslag til en ny skolestruktur i 8 ugers høring. Forslaget til ny skolestruktur ligger i forlængelse af en strategi for folkeskolen på vej mod 2021, som skal gøre det muligt at udvikle kvaliteten og holde driften på et realistisk økonomisk niveau, selv om elevtallet falder.
   
  Forslaget til ny skolestruktur baserer sig på en idé om skolefællesskaber, hvor  de nuværende skoler fordeles i grupper, der får fælles økonomi, ledelse, bestyrelse, medarbejdergruppe og distrikt. Juridisk betyder forslaget, at Silkeborg Kommunes 27 eksisterende skoler nedlægges og i stedet etableres 9 nye skoler. Vores skolefællesskab vil bestå af Resenbro Skole, Sejs Skole og Langsø Skole.
   
  Ét af kerneområderne i forslaget er, at alle klasser skal være 'robuste', dvs. have minimum 24 elever. Er der for få elever til, at klasserne på en årgang når dette antal, flyttes eleverne til de andre skoler i skolefællesskabet. Eleverne i Resenbro Skole kan således blive sendt til Langsøskolen eller Sejs Skole - og søskende kan ikke være sikre på at gå på samme skole. En andel af Resenbros børn kan altså ende som pendlerbørn!

  Skolebestyrelsen har holdt møde, hvor vi har gennemgået materiale, således vi kan komme med Resenbros Skoles høringssvar i løbet af den 8 ugers høringsperiode. Forældrerepræsentanterne deltager i  et møde mandag den 5. oktober på Fårvang Skole, hvor skolebestyrelser fra de 27 skoler i Silkeborg Kommunes er indbudt til møde - Et møde hvor vi skal drøfte Børne- og Unge udvalgets 2021 strategiplan, samt hvorvidt vi kan komme med et fælles høringssvar. I bestyrelsen ønsker vi - ud over et eventuelt fælles svar - at sende et høringssvar fra Resenbro, og vi har derfor brug for at mødes med jer alle og høre jeres mening.
   
   
  I inviteres til to møder:
   
  Lokalt møde i Resenbro
  Tirsdag den 20. oktober kl. 20-21
  Skolebestyrelsen inviterer til møde på Resenbro Skole, hvor vi vil præsentere Byrådets planer for vores skoler. Skolebestyrelsen er afhængig af at høre jeres synspunkter, idéer og bekymringer, der kan danne grundlag for et lokalt høringssvar, hvor vi adresserer de bekymringer, som særligt vedrører en mindre skole som vores.
   
  Debatmøde med politikerne
  Onsdag den 4. november kl. 19-21
  Skolebestyrelserne fra Resenbro Skole og Langsø Skole inviterer til et fælles debatmøde, hvor man kan stille spørgsmål om den planlagte skolestruktur og dens konsekvenser til repræsentanter fra Børn- og Ungeudvalget.
   
   
  HVAD KAN DU GØRE?
   
  Hvis du ønsker at være med til at påvirke politikerne, inden den endelige skolestruktur vedtages, kan du:
   
  • Skrive dit eget høringssvar. Alle borgere i Silkeborg Kommune kan sende sine synspunkter og bekymringer til politikerne. Høringsperioden løber frem til 24. november 2015.
  • Deltage i mødet den 20. oktober, og hjælpe skolebestyrelsen med at videregive din holdning
  • Deltage i debatmødet den 4. november på Langsøskolen og vise politikerne, at Resenbros forældre har en mening og vil høres
  • Deltage i debatten på Facebook siden "Ny skolestruktur i Silkeborg" (link nedenfor)
  • Hjælpe til med at Resenbro også bidrager til underskriftindsamlingen
   
   
  Den nye skolestruktur påvirker Resenbro Skole allerede fra næste skoleår!
  Ændringerne er på vej, og de vil ramme dit barn!
  Vær med til at bestemme hvordan!
   
   
  Mange hilsner
   
  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter
   
   
  --- 
   
  Se forslaget til den nye skolestruktur (pdf)
   
  Læs mere om høringen, og om hvordan du indsender et høringssvar
   
  Følg debatten om den nye skolestruktur på Facebook siden "Ny skolestruktur i Silkeborg"
   
   
  Her et udpluk blandt mange tanker og spørgsmål, som kan opstå ud fra forslaget til ny skolestruktur:
   
  • Kan en sådan struktur skade vores lokalsamfund? Hvilken indvirkning kan det have?
  • Vil vores børn drage nytte af disse større fællesskaber med nye kammarater på tværs af de tidligere skoledistrikter?
  • Hvad med transport til de øvrige skoler i fællesskabet?
  • Skal vi frygte skolelukninger? Vil flytningen af små klasser bare trække pinen ud, indtil skolerne lukkes alligevel? Med de nye skolefællesskaber vil det ikke være en skolelukning, men blot en afvikling af en del af skolens lokaler.
  • Giver dette forslag den ønskede forbedring af undervisningskvaliteten?
  • Hvor finder man den forventede besparelse på 24 mio. kr. pr. år?
  • Hvad med personalet. Hvordan sikrer vi, at de kan holde motivationen og føle sig som en del af et givende fællesskab?
  • Kan man forestille sig, at når vores børn bliver indmeldt i skolen, at der vil foreligge plan for, hvilke skoler (fysiske bygninger) de skal være i i løbet af deres skolegang? Eller kan det ændres fra år til år?
  • Det er som udgangspunkt udelukket, at vi kan beholde den ledelse, vi har i dag. Det ønskes, at alle skoleledere flyttes til en anden skole end den nuværende. Hvad gør det ved en skoles kultur?
 • ikon
  Rikke Skjoldan Kjær den 05-10-2015
  Motionsdag på fredag!!! Se vedlagte...yes
 • ikon
  Rikke Skjoldan Kjær den 29-09-2015
  Høring om forslag til ny skolestruktur

  Byrådet har den 28. september 2015 godkendt at sende et forslag til en ny skolestruktur i 8 ugers høring. Forslaget til ny skolestruktur ligger i forlængelse af en strategi for folkeskolen på vej mod 2021, som skal gøre det muligt at udvikle kvaliteten og holde driften på et realistisk økonomisk niveau, selv om elevtallet falder.

  Forslaget til ny skolestruktur baserer sig på en idé om skolefællesskaber, hvor flere af de nuværende skoler får fælles økonomi, ledelse, bestyrelse, medarbejdergruppe og distrikt. Juridisk betyder forslaget, at Silkeborg Kommunes 27 eksisterende skoler nedlægges, og der i stedet etableres 9 nye skoler: 

  A: Sjørslev skole, Thorning Skole, Vinderslev Skole, Kjellerup Skole og Ans Skole
  B: Kragelund Skole, Skægkær Skole, Funder Skole
  C: Grauballe Skole, Gødvad Skole, Dybkær Skole
  D: Fårvang Skole, Voel Skole, Gjern Skole, Sorring Skole
  E: Hvinningdal Skole, Buskelund Skole
  F: Balle Skole, Sølyst Skole
  G: Resenbro Skole, Sejs Skole, Langsø Skole
  H: Vestre Skole, Virklund Skole
  I: Gjessø Skole, Frisholm Skole, Bryrup Skole

  Se forslaget til struktur, som er sendt til udtalelse i skolebestyrelserne (link til pdf)
   
  Se information om høringen og hvordan I indsender høringssvar
   
   
  Venlig hilsen
   
  Lotte Wrisberg
  Projektleder skolestrategi
   
   
   
  Mobil tlf. 30 46 37 38
  Børne- og Familieafdelingen
  Søvej 1, 8600 Silkeborg
  www.silkeborgkommune.dk
   
   
   
   
   
   
 • ikon
  Rikke Skjoldan Kjær den 04-09-2015
  Vigtige datoer til kalenderen...
 • Hans-Henrik Munk den 12-01-2015


  Yderliger info. tryk på dette link. For at komme til hjemmesiden tryk på billedet!

   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Links

Ud i det blå 2015

Besøgstæller

189496